Politică de confidențialitate

Prin prezenta Politică vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal. Prelucrarea acestora o realizăm în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (,,Regulamentul general privind protecția datelor’’, în continuare ,,R.G.P.D.”) și ale legislației naționale relevante în materia protecției datelor cu caracter personal.

1. CINE SUNTEM NOI?

Blink Coaching SRL împreună cu Els Training SRL, denumite în continuare „Operatori” sau „Noi” cu sediile în județul Cluj, identificate prin CUI RO34636828/ RO48524603, înregistrate la Registrul Comerțului sub nr.: J12/1761/2015/ J12/3133/2023 sunt firme dedicate educație personale și dezvoltării emoționale prin cunoașterea de sine.

Datele noastre de contact sunt:

Adresa sediilor: Str. Subcetate, Nr. 132A, Et. Pod, Ap. 7, Sat Florești, Comuna Florești, județul Cluj / Str. Sub Cetate nr. 43b, ap. 13, Sat Florești, Comuna Florești, județul Cluj.

Adresă de e-mail: [email protected]

Nr. de tel.: 0743183542/ 0743856054

2. CUM PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Societățile, în calitate de Operatori, prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților care aplică pentru posturile disponibile, angajaților, clienților persoane fizice, reprezentanților clienților persoane juridice, partenerilor contractuali și ai colaboratorilor, și datele altor persoane fizice care interacționează cu societățile și/sau sunt antrenate în relații contractuale cu acestea. 

Datele cu caracter personal sunt:

 •  prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată;
 •  colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 •  adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 •  exacte și actualizate în termen;
 •  păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 •  prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare

3. CARE SUNT TIPURILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE ȘI ÎN CE SCOP SUNT PRELUCRATE ACESTEA?

Pentru încheierea și executarea contractelor de prestări servicii și de parteneriat/colaborare, prelucrăm în principal următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, serie și număr carte de identitate/pașaport, genul, adresă de domiciliu/reședință, numărul de cont bancar, adresă de e-mail, nr. de tel., provocări personale emoționale, nivel educație nonformală. De asemenea, cursurile/workshop-urile susținute atât online cât și în mod fizic sunt înregistrate (audio/video), iar datele colectate în urma acestora sunt folosite în scopuri secundare prevăzute de legislația GDPR, precum cercetări științifice și date statistice.

În vederea completării și transmiterii formularului de comandă (,,Comandă’’) de pe website-ul Operatorului – www.dacianpascuta.com (în continuare ,,website-ul’’), prelucrăm următoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de facturare, numele firmei (opțional), CUI firmă (în cazul în care s-a optat ca factura să fie realizată pe firmă) și numărul cardului bancar. 
Pentru vizitatorii website-ului este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, precum: adresa IP, navigatorul de internet, locația, paginile web accesate pe website-ul nostru, timpul petrecut pe website, rețeaua de internet, dispozitivul utilizat. Pentru mai multe detalii în acest sens, consultați Politica de cookies-uri https://www.dacianpascuta.com/pages/cookie

Nu vă utilizăm datele dvs. cu caracter personal pentru a vă transmite comunicări de tip marketing, precum newsletter-uri, decât dacă vă dați consimțământul în mod expres pentru astfel de comunicări, bifând o căsuță de acord în acest sens. În acest sens, vă prelucrăm doar e-mailul și  ne asigurăm că aveți la dispoziție o opțiune simplă de a vă dezabona în orice moment, respectiv de a vă retrage consimțământul cu privire la primirea acestor tipuri de comunicări. 

4. CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PE CARE SE BAZEAZĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL?

Datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în vederea:

 •  încheierii și executării diferitelor contracte; 
 •  pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin;
 •  în baza consimțământului solicitat și/sau oferit în prealabil (în contextul recrutării de personal, pentru transmiterea comunicărilor de tip marketing etc.);
 •  în scopul intereselor legitime urmărite de Operatori (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Operatorilor în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase etc.).

5. PE CE DURATĂ PRELUCRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Datele cu caracter personal sunt stocate în vederea prelucrării lor pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare menționate în prezenta Politică sau pe durata impusă de lege (ex. în materie de arhivare, de contabilitate etc.).

6. CUI TRANSMITEM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs. cu excepția:

 •  Autorităților și instituțiilor publice - când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor Operatorilor în procedurile contencioase sau necontencioase etc.).
 •  Partenerilor contractuali sau colaboratorilor Societății care ne oferă servicii de găzduire web (Kajabi), de dezvoltare website (BLINK Coaching SRL), mentenanță website (BLINK Coaching SRL), marketing online (BLINK Coaching SRL) și comunicare de marketing (BLINK Coaching SRL).
 •  Oricărui terț – dacă v-ați dat consimțământul în mod expres și punctual, pentru respectiva situație și respectivele date.

În cazul în care datele cu caracter personal prelucrate de Operatori sunt transferate de către aceasta direct sau prin intermediul partenerilor contractuali/colaboratorilor săi în afara Spațiului Economic European, vă asigurăm că aceste transferuri au loc cu respectarea R.G.P.D. (în special art. 46 din R.G.P.D.), a prevederilor legale aplicabile în materie, în baza unor garanții adecvate (clauze standard de protecție a datelor adoptate de Comisie) și cu condiția de a exista drepturi opozabile și căi de atac eficiente pentru persoanele vizate.

7. CE MĂSURI DE PROTECȚIE ȘI GARANȚII LUĂM?

Operatorii implementează măsuri tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel înalt de securitate și protecție a datelor cu caracter personal. Utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri interne de lucru, inclusiv de control şi audit, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate conform prevederilor legale în vigoare relevante în materia protecției datelor cu caracter personal. 

8. CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ?

Orice persoană vizată își poate exercita următoarele drepturi, așa cum sunt prevăzute de către Regulamentul general privind protecția datelor:

 •  Dreptul de acces; 
 •  Dreptul de rectificare; 
 •  Dreptul la ștergere;
 •  Dreptul la restricționarea prelucrării;
 •  Dreptul la portabilitate;
 •  Dreptul la opoziție a prelucrării;
 •  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri;
 •  Dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor de judecată.

Pentru orice întrebări, nelămuriri sau exercitarea acestor drepturi ne puteți contacta prin e-mail la adresa: [email protected], prin poștă sau curier la adresa: Str. Subcetate, Nr. 132A, Et. Pod, Ap. 7, Sat Florești, Comuna Florești, județul Cluj.

 

Close

50% Complete

Odată cu descărcarea audiobook-ului ai acces automat și la un context fain și unic (pentru că nu îl dau în altă parte, ci doar abonaților mei de e-mail).
 Îți ofer accesul gratuit, pentru că vreau să ținem legătura mai personal.

Înscrie-te cu adresa principală de e-mail. Nu vei primi de la mine campanii agresive și nici nu-ți voi scrie în fiecare zi :)

*confirmă din e-mail ca să finalizezi înscrierea (verifică în Promotions sau Spam; poate dura câteva minute)